PrivacyVerklaring


Wie is Pronidus

Pronidus, met maatschappelijke zetel te Rembrandstraat 3, 4625CA, Bergen op Zoom is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Pronidus
pronidus.com – info@pronidus.com

Persoonlijke gegevens die wij verwerken

Pronidus verwerkt uw persoonlijke gegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons bezorgt. Hier vindt u een overzicht van de persoonlijke gegevens die wij verwerken:

  • Voornaam en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Andere persoonlijke gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld via een contactformulier, in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Doel en grondslag voor verwerking persoonlijke gegevens

Pronidus verwerkt uw persoonlijke gegevens met het oog op:

  • Contact met u op te nemen via telefoon of e-mail indien u het contactformulier hebt ingevuld
  • Het analyseren van uw gedrag op de website om zo onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten beter af te stemmen op uw voorkeuren

Bewaartermijn van persoonlijke gegevens

Pronidus bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor uw gegevens verzameld zijn. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 3 maanden zonder contact of getoonde interesse in onze diensten en/of vacatures.
Contracten kunnen tot 7 jaar na beëindiging bewaard worden in verband met huidige wetgeving.

Delen van persoonlijke gegevens met derden

Pronidus verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze enkel verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken, sluiten we een verwerkersovereenkomst om een gelijkwaardig niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen. Pronidus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies en vergelijkbare technieken

Pronidus gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.
Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Pronidus gebruikt cookies met een zuiver technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt en dat uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website optimaal te laten functioneren en om deze te kunnen optimaliseren.

Analytische cookies helpen ons inzicht te krijgen in de informatiebehoeften en interesses van onze bezoekers. We gebruiken deze informatie om onze website te optimaliseren. We werken samen met Google Analytics (en Google Optimize). Met deze partij hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten met afspraken over de omgang met verzamelde gegevens. Google mag de verkregen gegevens niet delen of gebruiken voor andere Google-diensten. We zorgen ervoor dat Google de IP-adressen anonimiseert. Deze cookies hebben weinig invloed op uw privacy en hiervoor vragen we geen toestemming. U kunt deze cookies wel weigeren door uw browserinstellingen aan te passen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben we u geïnformeerd over deze cookies en hebben we toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser.

Voor verdere informatie over onze cookies kunt u in ons Cookiebeleid kijken.

Recht op inzage, correctie of verwijdering

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Pronidus.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonlijke gegevens sturen naar info@pronidus.be.

Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen we u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonlijke gegevens beveiligen

Pronidus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en treft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeautoriseerde wijziging te voorkomen. Als u meent dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@pronidus.be

© Copyright 2024 Pronidus
Sitemap Privacy Policy